Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

evileyes
21:54
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaAmericanlover Americanlover
evileyes
21:53
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viaAmericanlover Americanlover
evileyes
21:53
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viacatchdimoment catchdimoment
evileyes
21:53
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz viacynamonowaprawda cynamonowaprawda
evileyes
21:53
evileyes
21:52
6856 0610 390
21:52
2495 a3e4 390
evileyes
21:52
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka viaAmericanlover Americanlover
evileyes
21:52
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viazapachsiana zapachsiana
evileyes
21:52
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii viafantasmagorie fantasmagorie
evileyes
21:51
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasectum-sempra sectum-sempra
evileyes
21:51
2431 c628 390
evileyes
21:51
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasectum-sempra sectum-sempra
21:51
evileyes
21:51
4265 9098 390
Reposted fromBulterier Bulterier viasectum-sempra sectum-sempra
evileyes
21:50
kompletnie nie wiem co dalej
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viasectum-sempra sectum-sempra
evileyes
21:50
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viafantasmagorie fantasmagorie
evileyes
21:50
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
evileyes
21:50
2742 8b3c 390

February 02 2015

evileyes
00:37
4846 5367
Reposted fromwearebornfree wearebornfree viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl